X
507 158 398

Cennik pobytu


Ceny PROMOCYJNE - maj - czerwiec - od 15 sierpnia oraz wrzesień !!

 -ZAPRASZAMY DO REZERWACJI - istnieje możliwość zapłaty kartą lub przelewem


TERMIN
Rodzaj apartamentu do12.06.2021

od 12.06 do
26.06.2021

od 26.06
do 03.07.2021

od 03.07. 
do 15.08.2021

od 15.08
do 22.08.2021

od
22.08 do 31.09.2021

Apartament 1 i 2 - dla rodziny do 5 osób   150,00   180,00  250,00  270,00  250,00  150,00
Apartament nr 3 - dla rodziny do 6 osób    150,00   210,00  280,00  300,00  280,00   180, 00
Apartament 4 i 5 - dla rodziny do 5 osób   150,00

   180,00

  250,00  270,00  250,00  150,00
Apartament 6 - dla rodziny do 3 osób   100,00   120,00  140,00  160,00  140,00  110,00

 ZAPRASZAMY !!

CENY PROMOCYJNE- maj - czerwiec - od 15 sierpnia - wrzesień !!

W przypadku rezerwacji do 3 dni - ceny są ustalane indywidualnie !!

Za dodatek, apartament w apartamencie - Dolicza się 40 zł / za dobę.

Przy rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 30% kwoty - w terminie 3 dni od daty rezerwacji - pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu

Przy rezygnacji z zakupu - wpłacony zadatek - Nie podlega zwrotowiZgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych danych w związku z zanieczyszczeniem danych iw sprawie danych osobowych, takich jak takie oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuje, iż: 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych Słoneczne Apartamenty, Magdalena Dymek ul. Turystyczna 37, Darłówko, sloneczneapartamenty@o2.pl 2) Pani / Pana dane osobowe osoboweane będą w celu korzystania z usług hotelowych-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane ostatnie, lub do zadań osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 3) Odbiorcami Pani / danych osobowychbeda wyłącznie świadczonych usługowo w realizacji. 4) Pani / Pana dane osobowe łóżka będą przez okres 3 lat. 5) Posiada Pani / Pan prawo do zadań od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, poprawek lub ustawienia danych oraz prawo do sprostowania, poprawka lub zmiany danych oraz prawo do sprostowania, poprawka lub zmiany danych oraz prawo do sprostowania. 6) Ma Pani / Pan prawo do skargi do organuunadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, własność od danych osobowych może skutkować odmową realizacji usługi / umowy